Tunna väggar är alltid bättre

Armering med glasfiber ger dig en liner i ett starkt och tunt material. Starkt och tunt är en fantastisk kombination, du behåller rörets tvärsnittsarea och flödeskapacitet, det går åt mindre material och vi slipper frakta onödigt gods.

Det finns inga fördelar med onödigt tjocka rörväggar!

Var rädd om diametern

Det blir alltid en spalt mellan det befintliga röret och den nya linern. Det är viktigt att spalten blir så liten som möjligt för den består bara av luft, minskar flödeskapacitet och kan ge problem med läckage i brunnar och skarvar. Desto mindre spalt – desto bättre!

Inpipe liners spalt är extremt liten, mindre än 0,1% av diametern.

Full kapacitet i reningsverk och ledningar

Inpipe liner reducerar kraftigt risken för inläckande grundvatten som stjäl kapacitet i ledningar och reningsverk. Den minimala spalten stoppar också effektivt rötter och jord från att komma in.

Bättre flöde och färre stopp

Enligt tester har Inpipe liner en yta som kan jämföras med polerat stål. Fördelarna blir låg friktion och liten turbulens i strömmande vatten. Den fina ytan utan skarvar mellan rörsektioner gör också att skräp och annat lätt följer med vattenströmmen. Risken för dämning och stopp i ledningen minskar drastiskt.

UV-härdning

Härdning med ultraviolett ljus är en säker, effektiv och snabb metod för att härda en liner. Det betyder mycket för dig som ledningsägare och även för installatören i fråga om energiåtgång, effektivitet, kvalitet och att ledningen snabbt är redo att tas i bruk igen.

Klarar av markrörelser

I mark som utsätts för tjäle, sättningar och markrörelser måste rören vara flexibla för att inte ta skada. Inpipes liner klarar fritt att komprimeras upp till 30% och sedan återgå till sin ursprungliga form med bibehållen hållfasthet och livslängd. De klarar också att böjas och töjas.

Inpipes liner är så starka och flexibla att man med fördel valt dem i jordbävningsutsatta områden runtom i världen.

UV-härdning

Hög draghållfasthet ger säkrare vägtrummor

Vägar och järnvägar utsätter trummor för vibrationer och hög belastning vilket medför att med tiden glider rörsektioner isär från varandra. För att motverka detta monteras dragstag i trummor. Oftast sker detta tyvärr redan när skadan är skedd och rören glidit ifrån varandra med inläckage av vatten, grus och rötter som följd.

Om du installerar en Inpipe liner så får du både en tät och dragsäker trumma. Inpipes liner är testade för draghållfasthet. Exempelvis en Inpipe liner Ø800×6,0 mm klarar en dragkraft på 300 ton. Den minimala spalten och förmågan att expandera helt ut i skarvar och skrymslen gör att rörsektionerna låses fast och kan inte glida isär.

Klarar högt invändigt tryck, spolning och nötning

Inpipe liner klarar att motstå ett internt tryck på hela 46-48 bar innan skador uppstår. Inpipe liner är även testade och godkända för högtrycksspolning och nötning.