Våra produkter

Produkter för schaktfri renovering
 • Flexibla foder i diameter Ø150 mm – Ø1800 mm.
 • Ringstyvheter upp till SN7.
 • Inpipe Liner – anpassade för de vanligaste förekommande dimensionerna och SN-klasserna.
 • Inpipe Flexliner – anpassar sig till variationer i diameter.
 • Inpipe Freeliner – fri från styren och alla former av Bisfenol.
 • Inpipe Special Liner – kan specialdesignas för utmanande behov.
 • Alla våra liner härdas med UV-ljus för att spara på energi och miljö, LÄS MER  >
 • Installeras genom Invrängning alternativt Indragning, LÄS MER  >

Inpipes liner är uppbyggda av flera skikt av korrisionsbeständig glasfiber och polyester.

Vanliga användningsområden

 • Avloppsledningar.
 • Självfallsledningar.
 • Tryckledningar.
 • Väg- järnvägstrummor och kulvertar.

För ledningar med aggressiv kemisk miljö eller onormalt höga temperaturer har vi möjlighet att erbjuda vinylester liner.

Vi testar kontinuerligt våra liner för att säkerställa att de lever upp till de kvalitetskrav som ställs för användningsområdet.

Alla Inpipe liner tillverkas mot order och färdigställs för installation. Allt för att göra det enklare för dig, möta dina krav och reducera spill.

”Sustainability through innovation”.

Från väv till färdig produkt

Inpipe Liner

Inpipe Liner är vår standardliner och passar de vanligaste förekommande rördimensionerna och projekt för schaktfri förnyelse av avlopp, vägtrummor eller andra typer av rör. Du kan få din liner i SN1 till SN7 beroende av diameter. Finns i Ø150 mm – Ø1800 mm.

LÄS MER


Inpipe Flexliner

För relining av rör med varierande dimension. Inpipe Flexliner tar enkelt hand om problemet med dimension- och formförändringar i dina rör vid schaktfri renovering. Linern klarar en dimensionsförändring på upp till 150 procent beroende på rörets dimension.

LÄS MER


Inpipe Freeliner®

Inpipe Freeliner® är världens första styren- och Bisfenolfria liner för renovering av rörledningar, trummor och kulvertar. Inpipe Freeliner® är framtagen för att möta installatörers och ledningsägares krav på bästa möjliga arbetsmiljö samt minsta möjliga påverkan på miljön.

LÄS MER


Inpipe Special Liner

Inpipe har kunskapen att hitta lösningar på de flesta behov som kan uppstå när det gäller foder för schaktfri installation. Vi hjälper dig att ta fram unika lösningar när våra standardprodukter inte räcker till.

LÄS MER


Inpipe Lining System

Inpipe erbjuder installationsutrustning för installation genom invrängning och indragning.  Inpipe Equipment är unik på det sättet att du använder samma utrustning oavsett vilken metod du väljer att installera med. Den moderna utrustningen gör arbetet effektivt och säkert. Den installeras i vanliga lastbilar och kan enkelt anpassas till dina specifika behov.

LÄS MER


Inpipe Lab

I vårt högteknologiska laboratorium erbjuder vi enligt ISO 11296-4 av provbitar från dina installerade flexibla foder. Vi arbetar snabbt, noggrant och kostnadseffektivt. Analysen presenteras i en fullödig rapport som vi skickar till dig.

LÄS MER