Inpipe Sweden AB’s ledning

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Inpipes löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktör. Verkställande direktör ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet. Verkställande direktören övervakar att Inpipes mål, policys och strategiska planer som fastställts av styrelsen följs och ansvarar även för att löpande informera styrelsen om företagets utveckling.

VD leder arbetet i ledningen, som ansvarar för den övergripande affärsutvecklingen.

Inpipes ledning består utöver verkställande direktören av centrala bolagsfunktioner med tydliga ansvarsområden. De ledande befattningshavarna uppgår till fem personer med ansvar för hantering av ekonomi, IT, personal, kvalitet, inköp, produktion, kommunikation och marknad.

Nicklas Björnvind
CEO
Tel: 0940-395 39
Mobil: 070-583 9539
E-post: nicklas.bjornvind@inpipe.se

Barbro Bergqvíst
CFO
Tel: 0940-395 32
Mobil: 070-654 1843
E-post: barbro.bergqvist@inpipe.se

Rolf Näslund
Head of Sales & Marketing
Tel: 0940-395 31
Mobil: 070-940 2218
E-post: rolf.naslund@inpipe.se


Kent-Ove Lindblad
Production Manager
Tel: 0940-395 34
Mobil: 070-242 2805
E-post: kent-ove.lindblad@inpipe.seMats Danielsson
R&D Manager
Tel: 0940-16 68 33
Mobil: 070-395 3059
E-post: mats.danielsson@inpipe.se