Lanserar Inpipe Freeliner fri från styren och Bisfenol A

I samband med att det nyligen blev känt att Nicklas Björnvind, VD på Inpipe,
köpte bolaget från danska koncernen Arkil Holding A/S, så avslöjades också att bolaget under våren kommer att lansera världens första glasfiberarmerade liner fri från både styren och Bisfenol A.
– Till de liner som vi tillverkar i dag använder vi en styrenbaserad polyester. Det finns sedan tidigare även polyester på marknaden som är styrenfri men som då är baserad på Bisfenol A i stället. Den nya polyestern som vi kommer att använda till Inpipe Freeliner är både styren- och Bisfenol A-fri. Det här är nästa steg i Inpipes miljötänk och något som efterfrågats av marknaden under lång tid. Inpipe Freeliner kommer att vara en viktig grundsten i vår expansionsplan, säger Nicklas Björnvind.

Med den nya produkten, Inpipe Freeliner, räknar Nicklas med att förstärka Inpipes marknadsandelar kraftigt.

– Det har länge, av både installatörer och ledningsägare, efterfrågats en miljövänlig liner då styren är ett prioriterat riskminskningsämne och Bisfenol A är ett utfasningsämne. Med Inpipe Freeliner kommer vi kunna hjälpa våra kunder att uppfylla detta. 

Världens första
Att man nu kan erbjuda marknaden en styren- och Bisfenol A-fri liner är frukten av ett fokuserat miljötänkande sedan många år.

– Det finns produkter som är styrenfria på marknaden, men där styren ersatts av Bisfenol A. Fram till nu har det inte funnits liner utan dessa ämnen, men det är det vi ska lansera, säger Nicklas.

– I princip kommer Inpipe Freeliner att fungera som de tidigare produkterna när det gäller installation och användningsområden. Vi kommer att se till att alla som vill köpa ska få göra det. Vi ska inte exkludera någon.

Själva installationen sker som med tidigare liner och härdningen sker med UV-ljus.

– Det går lika fort att härda som tidigare. Produkten är testad och designad för 50+ års hållfasthet. Den enda skillnaden mot tidigare är om installatören skär eller hanterar linern på något sätt så luktar den här produkten i princip ingenting.

BASTA-registrerad
Inpipes leverantör av polyester ligger bakom den nya produkten och hur man där har gjort vill man än så länge hålla hemligt.

– Det är en patenterad grundstruktur och jag tror att det kommer att dröja innan vi ser liknande produkter på marknaden.

För att säkerställa kvaliteten har produkten BASTA registrerats. En BASTA registrerad produkt är en garanti för ett tryggt och giftfritt materialval på byggvarumarknaden.

– BASTA har tre kriterier; Basta, Beta och Riskvärderad. Vår nya liner hamnar i Basta kategorin. Det betyder att produkten har det högsta miljöklassen man kan ha.

Just miljötänket säger Nicklas ha varit den drivande faktorn för Inpipe sedan länge. Först genom att reducera koldioxidutsläpp, vilket schaktfria metoder gör, sedan genom att arbeta med UV-härdning som använder liten energimängd under en kort tid.

– Det här är nästa steg. Jag tycker vi är skyldiga kommande generationer att tänka på vad vi använder och hur vi behandlar vår miljö.

Inpipe Freeliner kommer att finnas som standardliner för vanliga runda rör, men även Flexliner för rör med varierande dimensioner.

– Alla installatörer på marknaden kommer att erbjudas produkten. I första hand tittar vi på den nordiska marknaden som är vår primära hemmamarknad. Men våra kunder finns över hela Europa och de kommer också att erbjudas samma produkt i takt med att vi uppfyller lokala föreskrifter i enskilda länder.

Ambitionen är att växa
Kommer ni att nyanställa?

– Vår ambition är att fortsätta växa. Det kortsiktiga målet är att dubbla omsättningen fram till 2023 och lyckas vi med det så kommer det automatiskt att kräva fler anställda, säger Nicklas Björnvind.

Förutsättningarna för att få bolaget att växa är goda. Produkterna håller hög kvalitet liksom produktionen. När han nu genom sitt holdingbolag blir ensam ägare är möjligheterna flera.

– Genom att förvärva aktierna i Inpipe Sweden AB från bolagets tidigare ägare, Arkil Holding A/S har vi en än större möjlighet att äga och påverka möjligheterna för bolagets tillväxt.

Danska koncernen Arkil Holding A/S är i grunden ett familjeföretag som tidigare legat på Danska börsen. För två år sedan valde bröderna som driver bolaget att köpa ut hela koncernen från börsen. Koncernen omsätter 4,5 miljard danska kronor och har totalt ett par tusen anställda.

– Inpipe var den enda bolaget i Sverige och det enda som tillverkade liner. Eftersom det inte var helt solklart för kärnverksamheten i Arkil så kom man till mig med förfrågan om jag var intresserad av att köpa Inpipe.

Köpet blev offentligt tidigare i veckan.

Inpipes gröna innovation kan lösas världens miljöbomber

Sedan starten 1986 har Vilhelminaföretaget Inpipes schaktfria innovation renoverat avlopp och rör över hela världen och bidragit till mängder av minskat koldioxidutsläpp.

Nu lanseras nästa unika lösning – en liner för rörrenovering fri från lösningsmedlen styren och Bisfenol A.

– På det här sättet bidrar vi ännu mer till en grön omställning när det gäller framtidens VA-system. Det finns tickande miljöbomber över hela världen som måste åtgärdas, säger Rolf Näslund, försäljnings- och marknadschef.

Det var i Vilhelmina som uppfinnaren Vollmar Jonasson startade fabriken med sitt världsunika patent med glasfiberförstärkt polyesterliner – ett sorts foder som förs in i det skadade eller föråldrade ledningsröret och bildar en stark och flexibel ledning efter härdning.

Sedan 1999 har danska koncernen Arkil Holding A/S ägt Inpipe Sweden AB, men i april 2021 blev det klart att Björnvind Holding AB förvärvat Inpipe. Bakom Björnvind Holding står nuvarande VD vid Inpipe, Nicklas Björnvind, som ser mycket positivt på framtiden.

– Nu har vi ännu större möjlighet att äga och påverka möjligheterna för bolagets tillväxt. Vi befinner oss i en mycket intressant fas där vi under våren lanserar Inpipe Freeliner och vi räknar med att förstärka våra marknadsandelar kraftigt, säger Nicklas.

Hundratals meter per dag

Tillbaka till Rolf som själv är uppvuxen i Vilhelmina och påbörjade sin nya tjänst runt årsskiftet sedan han anslutit från Svensk Bilprovning där han var försäljningschef.

– Jag minns i min ungdom när fabriken byggdes och hypen som fanns runt Vollmars uppfinning. När jag under en period jobbade i London i början av 2000-talet sprang jag av en händelse på en Inpipe-bil som utförde ett jobb i Londons ledningsnät och det var en stolt känsla hos en Vilhelminagrabb kan jag säga, berättar Rolf.

Inpipe har i dag koncentrerat sin verksamhet till utveckling, tillverkning och försäljning och verkar på världsmarknaden med sin schaktfria lösning. I dag finns det stark konkurrens inom området relining men Inpipes installationslösning är unik. Två personer kan renovera flera hundra meter ledning per dag utan att behöva gräva – allt sköts inifrån en installationsbil. Via en gatubrunn matas linern in i ledningen som ska renoveras, när detta är klart expanderas linern och därefter skickas ett ljuståg med UV-lampor samma väg. Linern härdas på så sätt och blir tät, stark och flexibel för att kunna motstå eventuella rörelser i marken.

– Vi gör en tunn och stark liner vilket gör att man behåller maximalt flöde i ledningen. Dessutom expanderar linern för att det ska vara minimal luftspalt till befintlig ledning. Då kan inget ovidkommande vatten, jord eller rötter tryckas in och transporteras, säger Rolf.

Sparade 18 miljoner kronor

Den traditionella lösningen för att renovera ledningsnät är att schakta, alltså gräva upp ledningarna och lägga nya. Koldioxidutsläppen är betydande – att laga 100 meter rör fyra meter under markytan sparar istället för schaktning 28 ton koldioxid. Det kan jämföras med att köra bil 5,5 varv runt jorden, alternativt 18 års vanlig bilkörning.

För att inte tala om kostnaden det innebär.

– Många gräver av ren tradition och är inte medvetna om den här lösningen och vilka enorma miljövinster det skulle innebära, för att inte tala om rena kostnader som kunden sparar in, säger Rolf.

I ett nyligen utfört uppdrag på Liljeholmen i Stockholm använde NCC Inpipes lösning. Uppdraget var inte lätt – den stensatta trumman hade mycket stora dimensionsförändringar och var svåråtkomlig i brant lutning.

Arbetet tog en dag och Stockholm Vatten och Avfall beräknas ha sparat 13–18 miljoner kronor på att inte schakta sträckan på drygt 50 meter.

– Det är inget märkvärdigt över själva arbetstiden eller resultatet, det är de siffrorna vi brukar se. Den här tekniken gör stor samhällsnytta och sparar både på miljön och plånboken. Koldioxidutsläppen det medför att gräva upp marken och transportera bort schaktmassorna är betydande, säger Rolf.

Ny produkt till sommaren

Inpipe har genom åren korsbefruktat sin norrländska strävsamhet med schweizisk högteknologi och utvecklat en både styren- och Bisfenol A-fri liner. Det senare ämnet finns på Kemikalieinspektionens utfasningslista.

– Med all rätta så har det ställts högre och högre krav från regelverk och beställare. Det handlar både om miljö och arbetsmiljö. Styren utsöndrar bland annat en stark doft och det har vi tidigare löst med en styrentät folie kring linern, men nu har vi en lösning helt fri från styren. Bisfenol A har inte funnits i våra produkter, men är förekommande i många andra styrenfria lösningar. Att vi har en produkt som är fri från båda ämnena sätter oss och miljön i en enormt bra position, menar Rolf.

Inpipe har döpt produkten till Inpipe Freeliner® och den beräknas komma ut på marknaden under våren. Inpipe Freeliner® är BASTA-registrerad vilket innebär att de kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper.

– Det här betyder att vi har en väldigt stark kvalitetsstämpel på Inpipe Freeliner®. Lösningen har exakt samma goda egenskaper som tidigare fast med den giftfria garantin, säger Rolf.

”Potentialen är enorm”

Många ledningsnät världen över har närmat sig eller passerat sin tänkta livslängd och nu behövs det åtgärder för att klara upprustningen. Behovet är snudd på svindlande.

– Jag läste nyligen en rapport som är gjord i USA och där beräknar man att 200 miljoner mil av ledningar behöver renoveras. Det ser likadant ut i Japan, Australien och flera andra länder. Vi pratar just nu med en amerikansk partner och hoppas kunna komma in på den marknaden och i dagarna går det iväg en offert på ett nytt stort projekt i Nya Zeeland, säger Rolf.

Vad ser du för potential med er nya produkt?

– Vi tycker att potentialen är enorm. Vi har på många sätt en unik produkt och en miljömässig lösning på ett gigantiskt miljöproblem. Många i ledande position har tyvärr inte kunskapen om vad som går att göra och där måste vi nå fram. En politiker kanske tycker det är roligare att bygga ett nytt badhus än att investera i något som ligger under jord, men här har dagens politiker en chans att göra något för framtida generationer, menar Rolf.

Nya siffror i Sverige visar att investeringsbehovet inom VA-sektorn har ökat till 23 miljarder per år, men totalt investeras bara 16 miljarder, ett årligt glapp på sju miljarder alltså.

– Även om det är ett eftersatt område ska man tänka på att det satsas 16 miljarder per år i Sverige, det säger lite om den utmaning vi har framför oss, säger Rolf.

Du är ny på ditt uppdrag sedan årsskiftet – hur känns det att jobba med den här typen av miljöförbättrande frågor?

– Jag har jobbat inom många olika branscher men med tiden känt att jag vill ta mig an något som gör nytta. När jag var på Svensk Bilprovning bidrog vi till att liv räddades genom ökad trafiksäkerhet och på Inpipe har vi en lösning som på riktigt kan förändra levnadsstandarden för människor och förbättra miljön. Vi har länge tagit rent vatten och fungerande avlopp för en självklarhet men klimatförändringarna med torka och kraftiga skyfall kan få allvarliga konsekvenser om inget görs, säger han.

Länk till artikeln >>

Inpipe får ny ägare

Björnvind Holding AB förvärvar Inpipe Sweden AB från den danska koncernen Arkil Holding A/S. Bakom Björnvind Holding AB står Nicklas Björnvind, nuvarande VD i Inpipe Sweden AB.

”Genom att förvärva aktierna i Inpipe Sweden AB från bolagets tidigare ägare, Arkil Holding A/S har vi en ännu större möjlighet att äga och påverka möjligheterna för bolagets tillväxt, säger Nicklas Björnvind.”

Genom förvärvet förstärks rollen som ett lokalt förankrat bolag och Sveriges största tillverkare av glasfiberarmerade foder för schaktfri renovering. Inpipe Swedens produkter används för renovering av avloppsledningar, självfallsledningar, tryckledningar, väg- och järnvägstrummor samt kulvertar.

”Bolaget befinner sig i en mycket intressant fas där vi under våren lanserar världens första glasfiberarmerade foder fritt från styren och Bisfenol A. Med vår nya produkt, Inpipe Freeliner, räknar vi med att förstärka våra marknadsandelar kraftigt. Det har länge efterfrågats en miljövänlig produkt då Bisfenol A är ett ämne på utfasningslistan. Vi ser ljust på framtiden och kommer att fortsätta förvalta och värna om våra befintliga kunder samtidigt som vi expanderar på världsmarknaden.”

Arkil Holding A/S, som har ägt Inpipe Sweden AB sedan 1999, kommer att finnas kvar i bakgrunden som garant för bolagets verksamhet under en längre tid. Bland annat kvarstår Jesper Arkil, adminstrativ VD för Arkil Holding A/S, och Jens Skøt-Arkil, affärsutvecklingsdirektör Arkil Holding A/S, i Inpipe Sweden AB:s styrelse.

För mer information, vänligen kontakta:
Nicklas Björnvind, VD Inpipe Sweden AB +46 940 395 39, nicklas.bjornvind@inpipe.se.